Munkafolyamat, dokumentumok

Határozatok, dokumentumok

A bizottságok nevére kattintva megjelenik a tagok névsora.

Az Énekeskönyv-megújítás munkafolyamatának áttekintése

A több éves munka végén olyan énekeskönyvet szeretnénk a gyülekezetek kezébe adni, amellyel könnyű azonosulni, amelyet sajátjának érezhet egyházunk minden tagja. A széles körű elfogadottság és az igényes szakmaiság úgy érhető el egyszerre, ha a munkát végző szakemberek és az egyháztagok között eleven a kapcsolat, az információáramlás.

A meghatározó jellegű elvi döntéseket a Szerkesztőbizottság hozza meg. A huszonöt fős testületben helyet kaptak püspökeink és az országos felügyelő, az egyházkerületek egy-egy küldötte mellett a himnológiával aktívan foglalkozó lelkészek és zenészek egyaránt. A bizottság vezetője Fabiny Tamás püspök, titkára az Énekeskönyv-megújítás szakmai vezetője, Ecsedi Zsuzsa.

A Szerkesztőbizottság tudja a leginkább tájékoztatni az egyháztagokat a folyamatban lévő munkáról.

A munkafolyamat legaktívabb közössége az Előkészítő munkacsoport. Tagjainak száma tíz fő, akik egyben a Szerkesztőbizottság tagjai is. Az egyházkerületeket itt is egy-egy delegált képviseli.

Nevének megfelelően itt történik a nagy elvi döntések előkészítése és az egyes részfeladatok pontos meghatározása is. A munkacsoport tagjainak át kell látniuk az egyes énekekhez tartozó adatokat és a teljes énekeskönyv koncepcióját egyaránt.

Első feladat a jelenlegi énekeskönyv áttekintése: mik a fő erősségei, mely részeit használják leginkább a gyülekezetek, szükséges-e szerkezetén alakítani. A széles körű, kérdőíves adatgyűjtés mellett kilenc lelkészt kértünk átfogó elemzés készítésére a teljes énekeskönyvről. Az eredményeket az Előkészítő munkacsoport dolgozza föl.

Ezzel egyidejűen megvizsgáljuk az egyes énekeket is. Minden énekről szövegi és dallami felmérés, „rekord” készül, amely tartalmazza a himnológiai tudnivalókat, és rámutat az esetleges kérdésekre.

Az összegyűlt adatok alapján kezdi majd munkáját a Szövegi bizottság és a Dallami bizottság. Ők tesznek javaslatot arra, hogy miként érdemes egy-egy ének esetében továbblépni: maradjon-e változatlan egy-egy ének, érdemes-e alakítani rajta, vagy inkább hitelesebb változatot kell keresni. A két bizottság értékeli azokat az énekeket is, amelyeket a szerkesztők újonnan vennének be a kötetbe.

Hagyományaink szerint énekeskönyveink nem kizárólag verses énekeket tartalmaznak, hanem istentiszteleti rendeket, liturgikus énekeket és imádságokat is. Az előbbiekkel az Előkészítő munkacsoport foglalkozik – milyen rendeket közöljünk, milyen részletességgel, milyen formában –; az imádságos részt az erre a munkára külön fölkért lelkészek fogják összeállítani. Ugyanígy sajátos alterülete a munkának a digitalizáció kérdése, melyet szintén szakértők bevonásával igyekszünk kialakítani, figyelve arra, hogy mindenki számára elérhető s minél korszerűbb felületekre kerülhessen föl az énekeskönyv anyaga.