Miért szükséges új énekeskönyv?

Azért, mert jelenlegi Evangélikus énekeskönyvünket negyven éve használjuk;

  • azóta gyökeresen átalakult a világ, amelyben egyházunknak tevékenykednie kell;
  • minden gyűjtemény valamennyire korhoz kötött, hiszen változik a társadalmi közeg és a szókincs;
  • sok alkalomhoz, élethelyzethez, újonnan létrejött intézményhez nincs megfelelő szövegű énekünk;
  • szigorodtak a gyülekezeti énekléssel kapcsolatos szakmai elvárások (forráskutatás, közlésmód).

Hisszük azt, hogy énekeskönyvünk megújulása gyülekezeteink lelki megújulását is elősegíti.

Hosszabb indoklás olvasható itt.