2023. 05. 10., Az Előkészítő munkacsoport 6. ülése

Tárgyalt, megvitatott témák:
Az énekeskönyv szerkezetének áttekintése. A váz-énekkincs meghatározása.
Mely dalszerű tételekből válhat korál (Zarándokének, Új Ének, EÉ bibliaórai fejezet)?
Kánonok az új énekeskönyvbe.