2024. 01. 25. Az Előkészítő munkacsoport 9. ülése

Tárgyalt, megvitatott témák: 1. próbafüzet – I. A jelenlegi állapot, a szerkezet és a stilisztikai sokszínűség áttekintése; Az istentiszteleti rendek közlésének lehetőségei; 1. próbafüzet – II. Tervek: próbagyülekezetek, terjesztés, az énekek kipróbálása és visszajelzések gyűjtése; Könyvészeti kérdések a próbafüzetről és távlatilag.